Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, hòa nhập với nền kinh tế thế giới, doanh nghiệp cần có cố vấn đáng tin cậy. Thấu hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng cũng như lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động, cho phép chúng tôi giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro, tránh được nguy cơ, nắm bắt cơ hội để kinh doanh hiệu quả hơn.

Quá trình Kiểm toán của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ kịp thời để giải quyết các vướng mắc về kế toán, thuế và tư vấn cho doanh nghiệp hoàn thiện Hệ thống Kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính của Doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi còn giúp Doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.

Dịch vụ kiểm toán của chúng tôi bao gồm:
   • Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.
   • Kiểm toán hoạt động các dự án
   • Kiểm toán tuân thủ.
   • Soát xét thông tin trên báo cáo tài chính.
   • Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở thỏa thuận trước.

KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư, kiểm toán giá trị quyết toán công trình xây dựng là một trong những dịch vụ thế mạnh của ATAX.

Các dịch vụ được thực hiện dựa trên cơ sở tuân thủ những quy định hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư Xây dựng cơ bản đối với các loại Dự án có Vốn đầu tư nước ngoài, Vốn đầu tư trong nước, tôn trọng tính hiện hữu, hợp lý và tính thị trường.

Báo cáo được Kiểm toán là cơ sở để đơn vị hoàn tất thủ tục và các bước phê duyệt Quyết toán Vốn đầu tư, phê duyệt giá trị Quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành. Đồng thời kết quả các dịch vụ nêu trên cũng cung cấp cho đơn vị những thông tin và tài liệu, số liệu đáng tin cậy trong việc lựa chọn đối tác đầu tư, cùng các mục đích làm bằng chứng cho việc thế chấp, chuyển nhượng, cổ phần hóa, giải thể, phá sản Doanh nghiệp theo Luật.

Các chủ đầu tư hoàn toàn tin cậy vào kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư/ công trình xây dựng cơ bản hoàn thành do chúng tôi kiểm toán.

Liên hệ

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

0236. 3 639 639

0236. 3 639 639

atax@atax.vn

Đăng ký nhận email

Liên kết với chúng tôi

Tin tức Tin tức