Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

BẢN TIN ATAX THÁNG 02.2021

Trong bản tin ATAX tháng này sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

  • Những điểm cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2020
  • Tóm tắt một số mức phạt theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP (Phần 2)
  • Chuyên mục IFRS - Kỳ 2: Danh mục hệ thống chuẩn mực BCTC quốc tế

    Tải bản tin tháng 02 tại đây
    Tải bản tin tháng 01 tại đây
Bài Viết Liên Quan
01/03/2021
Bản tin thuế hàng tháng
01/03/2021
Bản tin thuế hàng tháng
01/03/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
01/03/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
01/03/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
01/03/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
01/03/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
01/03/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức