Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

BẢN TIN ATAX THÁNG 02/2023

Trong tháng này, Bản tin bao gồm những nội dung sau:

- Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 với đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-9

- Một số công văn ban hành trong tháng 02/2023

     + Hướng dẫn kê khai thuế đối với hàng bán bị trả lại

     + Chính sách thuế TNCN, TNDN đối với khoản thưởng cho cộng tác viên

     + Nghĩa vụ thuế GTGT khi thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài

     + Chính sách thuế đối với hoạt động giao khoán nhân công 

Quý vị vui lòng tải và đọc bản tin tại đây

Bài Viết Liên Quan
20/02/2023
Bản tin thuế hàng tháng
20/02/2023
Bản tin thuế hàng tháng
20/02/2023
Bản tin thuế hàng tháng
20/02/2023
Bản tin thuế hàng tháng
20/02/2023
Bản tin thuế hàng tháng
20/02/2023
Bản tin thuế hàng tháng
20/02/2023
Bản tin thuế hàng tháng
20/02/2023
Bản tin thuế hàng tháng