Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

BẢN TIN ATAX THÁNG 04.2022

 

Trong bản tin ATAX tháng này sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

  • Dự kiến tăng lương tối thiểu vùng lên 6%, những chi phí nào của doanh nghiệp sẽ tăng thêm
  • Một số sửa đổi, bổ sung về việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 
  • Tìm hiểu về ưu đãi thuế TNDN (Phần 1)

Tải bản tin ATAX tháng 04.2022 tại đây. 

Bài Viết Liên Quan
26/04/2022
Bản tin thuế hàng tháng
26/04/2022
Bản tin thuế hàng tháng
26/04/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
26/04/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
26/04/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
26/04/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
26/04/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
26/04/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức