Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

BẢN TIN ATAX THÁNG 06/2024

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX xin được gửi đến Quý vị Bản tin tháng 06/2024.

 

Trong tháng này, Bản tin ATAX bao gồm những nội dung sau:

  • Nghị định 72/2024/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/06/2024 của Quốc hội.
  • Một số công văn ban hành trong tháng 06/2024
  • Quý vị vui lòng tải bản tin tại đây.

enlightenedNghị định 72/2024/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/06/2024 của Quốc hội.

Ngày 30/06/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2024/NĐ-CP giảm 2% thuế GTGT từ ngày 01/07/2024.

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

  • Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
  • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
  • Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
  • Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác bán ra.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Hiệu lực thi hành:

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

enlightenedMột số công văn ban hành trong tháng 06/2024

Công văn Nội dung

Ngày 03 tháng 06 năm 2024

Tổng cục Thuế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với sản phẩm công nghiệp hỗ trợ:

Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển là cơ sở để áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện công nghiệp hỗ trợ kể từ khi được cấp Giấy xác nhận ưu đãi của Bộ Công thương.

Đối với trường hợp doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi khác nhau thì được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất. Do vậy, trường hợp Công ty lựa chọn hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi có lợi nhất (sản xuất sản phẩm CNHT) đối với thu nhập phát sinh từ dự án đầu tư của công ty thì thu nhập phát sinh từ các sản phẩm không phải là sản phẩm CNHT không tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp.

Ngày 03 tháng 06 năm 2024

Tổng cục Thuế

Về xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư:

Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng. Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng dự án đầu tư này kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, sử dụng máy móc, thiết bị cũ của dự án đang hoạt động để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì dự án này không xác định là dự án đầu tư mới theo quy định pháp luật về thuế.

Ngày 07 tháng 06 năm 2024

Tổng cục Thuế

Về chính sách thuế giá trị gia tăng:

Trường hợp hoạt động cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất của bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, bên nhận chuyển nhượng là Doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy chế doanh nghiệp chế xuất và bên nhận chuyển nhượng đáp ứng các điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan là DNCX tại địa chỉ của nhà xưởng trên đất theo xác nhận của Chi Cục Hải quan và tài sản chuyển nhượng không thuộc đối tượng phải làm thủ tục hải quan thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện về hợp đồng, hóa đơn và chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định.

Ngày 17 tháng 06 năm 2024

Tổng cục Thuế

Về việc cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh:

Trường hợp Công ty đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà Công ty có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cơ quan thuế tiếp tục cho Công ty sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh với điều kiện Công ty phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế chỉ thực hiện cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh khi có đơn đề nghị cấp của người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế.

Bài Viết Liên Quan
01/07/2024
Bản tin thuế hàng tháng
01/07/2024
Bản tin thuế hàng tháng
01/07/2024
Hệ thống văn bản pháp luật
01/07/2024
Hệ thống văn bản pháp luật
01/07/2024
Hệ thống văn bản pháp luật
01/07/2024
Hệ thống văn bản pháp luật
01/07/2024
Hệ thống văn bản pháp luật
01/07/2024
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức