Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

BẢN TIN ATAX THÁNG 09/2021

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX xin được gửi đến Quý vị Bản tin tháng 09/2021.
Chúng tôi hi vọng Bản tin này sẽ đem đến những thông tin hữu ích cho Quý vị thông qua việc cung cấp các thông tin về văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán và thuế.

Trong bản tin ATAX tháng này sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

  1. Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
  2. Hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc hạch toán khoản chi phí phát sinh trong giai đoạn ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19
  3. Công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1
  4. Dự thảo hướng dẫn giảm thuế TNDN năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Bài Viết Liên Quan
30/09/2021
Bản tin thuế hàng tháng
30/09/2021
Bản tin thuế hàng tháng
30/09/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
30/09/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
30/09/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
30/09/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
30/09/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
30/09/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức