Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

BẢN TIN ATAX THÁNG 09.2023

 

Tải xuống Bản tin ATAX tháng 9 năm 2023 tại đây 
Hướng dẫn xuất hóa đơn trả lại

adax

Ghi

nội dung

Cục Thuế Bình Định chính thức có công văn 3168/CTBDI-TTHT ngày 13/09/2023

 

Trường hợp công ty mua hàng và nhà cung cấp đã xuất hóa đơn nhưng công ty trả lại hàng cho nhà cung cấp: đổi hàng theo trang đầu tiên của hóa đơn do nhà cung cấp phát hành. 

Cục Thuế Hải Dương chính thức ban hành công văn 13603/CTHDU-TTHT ngày 12/09/2023

Tháng 1/2023, người mua hàng do công ty bán ra có xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng 10%. Đến nay, chất lượng một số hàng hóa không đảm bảo và người mua đã trả lại hàng. Công ty xuất hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn VAT 10% ghi rõ hàng hóa bán ra và có hợp đồng bào chữa ghi rõ hàng hóa bán ra.

Công văn 1777/CTGLA-TTHT do Cục Thuế Gia Lai ban hành ngày 11/09/2023

Trường hợp công ty áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/ND-CP và Thông báo số 78/2021/TT-BTC nếu công ty xuất khẩu hàng hóa và khách hàng nước ngoài trả lại hàng thì công ty thực hiện; áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/ND -Nghị định số CP quy định phát hành hóa đơn điện tử: ghi số lượng, năm xuất hàng trên hóa đơn. Thanh toán (số âm). 

Theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 nêu trên, công ty phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế cho kỳ tính thuế có sai sót, thiếu sót. Công ty có trách nhiệm xác định và hoàn trả số tiền hoàn thuế GTGT tương ứng với giá trị hàng xuất khẩu bị trả lại và nộp lãi chậm nộp theo quy định.

Thông báo chính thức 9342/CTQNI-TTHT do Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 05/09/2023

Trường hợp công ty bán hàng (người bán) và đã xuất hóa đơn điện tử gửi cho khách hàng (người mua) thì khi người mua trả lại hàng do hàng hóa ghi trên hóa đơn không đảm bảo quy cách, chất lượng thì người bán và người mua sẽ phải trả lại hàng. ký văn bản thỏa thuận nêu rõ lý do và thực hiện thao tác sau: Người mua lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 4 khoản 1 Nghị định số 123/2020/ND-CP và gửi lại cho người bán hoặc người bán. có thể lựa chọn một trong hai phương thức sau: người bán lập hóa đơn điện tử để điều chỉnh/Thay thế hóa đơn đã lập theo quy định tại Điều 19 khoản 2 Nghị định số 123/2020/ND-CP.

Thông báo chính thức 20785/CTBDU-TTHT do Cục Thuế Bình Dương ban hành ngày 29/08/2023

Khi tổ chức, cá nhân mua hàng, người bán đã lập hóa đơn và người mua đã nhận hàng nhưng người mua phát hiện hàng hóa không đảm bảo quy cách, chất lượng và phải trả lại toàn bộ hoặc một phần hàng hóa. Bên bán lập hóa đơn trả lại để giảm bớt hoặc thay thế hóa đơn đã lập. Bên bán và bên mua có thỏa thuận ghi rõ số hàng hóa bị trả lại. 

Cục Thuế Bình Dương chính thức ban hành văn bản 20009/CTBDU-TTHT ngày 23/08/2023

Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn gửi cho người mua và có trường hợp người mua trả lại một phần hoặc toàn bộ hàng hóa thì khi trả lại một phần hoặc toàn bộ hàng hóa đã được người bán lập hóa đơn, người bán có trách nhiệm chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 123/2020/ND-CP nêu trên. Theo quy định tại khoản 1 Điều 4, lập hoá đơn ghi nhận việc trả lại một phần hoặc toàn bộ hàng hóa cho người mua. Công ty xác định mức thuế suất thuế GTGT phù hợp với nền kinh tế phát sinh của doanh nghiệp căn cứ vào thời điểm mua bán hàng hóa. 

Trường hợp công ty điều chỉnh, cấp lại hóa đơn theo yêu cầu thì công ty thực hiện kê khai bổ sung trong kỳ tính thuế có sai sót, thiếu sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6. Điều 7 Quốc gia năm 2019 , khoản 4, Nghị định của Quốc hội và Chính phủ số 126/2020/ND-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020.

Thông báo 8999/CTTPHCM-TTHT do Cục Thuế Thành phố ban hành ngày 19/07/2023. Hồ Chí Minh

Về hóa đơn khi người mua trả lại sản phẩm do không đúng quy cách, chất lượng:

Khi bên bán bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải lập hóa đơn giao cho người mua (bao gồm hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu, tặng, trao đổi và thanh toán thay cho người mua). lương) cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (Trừ hàng mượn, hàng trả lại dưới hình thức cho vay, tặng và xuất khẩu để lưu thông nội bộ) phải ghi đầy đủ các nội dung trên hóa đơn theo quy định. Thực hiện theo định dạng dữ liệu tiêu chuẩn của cơ quan thuế.

Khi tổ chức, cá nhân mua hàng, người bán đã lập hóa đơn và người mua đã nhận hàng nhưng người mua phát hiện hàng hóa không đảm bảo quy cách, chất lượng và phải trả lại toàn bộ hoặc một phần hàng hóa. Bên bán lập hóa đơn trả lại để giảm bớt hoặc thay thế hóa đơn đã lập. Bên bán và bên mua có thỏa thuận ghi rõ số hàng hóa bị trả lại.

 Hàng hóa mua trước ngày 01/01/2023 được giảm thuế suất thuế GTGT 8%. Sau ngày 31/12/2022, nếu người mua trả lại hàng do không đúng quy cách, chất lượng thì người bán sẽ lập hóa đơn để trả lại hàng. Thuế suất VAT là 8%.

 

Dự thảo sửa đổi Nghị định số 123/2020/ND-CP về Hóa đơn, chứng từ

Hiện Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến hóa đơn, chứng từ tại Nghị định số 123/2020/ND-CP (sau đây gọi tắt là dự thảo), đồng thời lắng nghe ý kiến ​​của các đơn vị bị ảnh hưởng. . Dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định sau: 

 • Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hóa đơn điện tử để đảm bảo minh bạch, thuận tiện cho người nộp thuế và tổ chức sử dụng hóa đơn, biên lai, chứng từ điện tử; bổ sung quy định về quản lý chứng từ điện tử như kinh doanh casino, trò chơi có thưởng điện tử, giải trí việc kinh doanh. cá cược;
 • Bổ sung các quy định liên quan về phòng ngừa, hạn chế gian lận khi doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử cũng như các quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử;
 • Sửa đổi, bổ sung các quy định về chứng từ, chứng từ;
 • Sửa đổi, bổ sung quy định về tra cứu, cung cấp và sử dụng thông tin hóa đơn điện tử;
 • Sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý hóa đơn, chứng từ và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc sử dụng chúng;
 • Xem lại các hình thức và thủ tục.

Tài liệu này dự kiến ​​sẽ tác động đến tất cả các doanh nghiệp.

Bạn có thể xem toàn bộ bài viết và để lại bình luận tại đây  .

Nguồn: Chinhphu.vn

 

 

Một số bản tin chính thức phát hành trong tháng 9 năm 2023
(click vào tên bản tin để đọc toàn bộ nội dung)

 1. Chính sách bù thuế đối với hàng xuất khẩu  Công văn Cục Thuế Pingding số 3162/CTBDI-TTHT ngày 13/09/2023 )

1. Nếu hàng hóa xuất khẩu do công ty giao cho khách hàng nước ngoài Công ty Okuno theo hợp đồng không đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định thì công ty phải bồi thường cho Công ty Okuno số tiền “bồi thường” bị trừ vào số tiền thanh toán thực tế. trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhỏ hơn hóa đơn và giá trị gia tăng trên hóa đơn thuế. Đối tượng đủ điều kiện được khấu trừ, hoàn thuế đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu: 

 • Trong trường hợp này, công ty phải ký văn bản thỏa thuận giảm giá với Công ty Okuno trong đó giải thích rõ lý do giảm giá do hàng hóa kém chất lượng.  
 • Do chất lượng hàng hóa kém nên công ty cấp lại hóa đơn thuế giá trị gia tăng để điều chỉnh giá bán xuất khẩu. Công ty kê khai, điều chỉnh giảm doanh thu xuất khẩu theo quy định trên cơ sở hóa đơn, biên bản họp hoặc thỏa thuận điều chỉnh và chứng từ thanh toán qua ngân hàng. 

2. “Giá trị bồi thường” trong trường hợp này không liên quan đến thuế nhà thầu nước ngoài và được khấu trừ khỏi các chứng từ liên quan căn cứ vào thu nhập kế toán của đơn vị.

 1. Thuế nhà thầu vận tải nước ngoài  ( Thông báo số 6393/CTQNA-TTHT của Cục Thuế Quảng Nam ngày 31/08/2023 )

Nếu công ty trực tiếp thanh toán cước vận chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài cho hãng vận tải nước ngoài với tư cách là nhà cung cấp ở nước ngoài theo Điều 73 Khoản 1 Thông tư số 80/2021/TT-BTC Nếu công ty vận tải nước ngoài thực hiện mà không tuân thủ Điều 80. /2021/ Điều 76, 77, 78 và 79 Thông báo số TT-BTC quy định công ty chúng tôi là đối tượng phải đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam. Theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính, hãng vận tải nước ngoài có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay. Trong trường hợp này, người giao nhận vận tải không phải là đơn vị thanh toán cước vận chuyển trực tiếp cho hãng vận tải nước ngoài nên không có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ và nộp thuế nhà thầu cho nước ngoài thay cho hãng vận tải nước ngoài. 

 1. Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng ký với cá nhân không đăng ký kinh doanh  ( Cục Thuế Hải Dương Công văn số 13533/CTHDU-TTHT ngày 8/9/2023 )

Trường hợp doanh nghiệp có giao dịch liên kết và phát sinh thu nhập lãi trả chậm thì thu nhập lãi trả chậm không thuộc lãi tiền gửi, lãi cho vay phát sinh trong thời gian quy định tại khoản 3 Điều 16 Lệnh số 132/2020/ND-CP .

Về việc thanh toán lãi chiết khấu hóa đơn cho ngân hàng, công ty xác định tính chất lãi chiết khấu có thuộc chi phí lãi vay hiện hành quy định tại Điều 3 trên cơ sở điều kiện hoạt động thực tế và so sánh với quy định về tín dụng hay không. Điều 16 Nghị định số 132/2020/ND-CP.

Trường hợp công ty ký hợp đồng với cá nhân không đăng ký công nghiệp, thương mại để cung cấp người lao động vào làm việc tại công ty thì tiền lương, thu nhập từ tiền lương của cá nhân đó phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Công ty có nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ở mức 10% trước khi thanh toán cho cá nhân, bất kể cá nhân đó có đại diện cho một nhóm cá nhân hay không. Các chi phí trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp phải tuân thủ quy định tại Điều 4 Thông báo số 96/2015/TT-BTC và có hồ sơ cụ thể:

+ Hợp đồng chuyển nhượng;

+ Biên bản thanh lý hợp đồng;

+ Thẻ căn cước công dân của người lao động;

+ Chấp nhận kết quả biên bản họp hoặc xác nhận biên bản họp phần công việc đã hoàn thành;

+ lịch trình;

+ Bảng kê mua sắm hàng hóa, dịch vụ mua vào theo Mẫu 01/TNDN;

+ Chứng từ thanh toán;

+ Chứng từ thuế thu nhập cá nhân.

 1. Chính sách mẫu hàng hóa ( Công văn số 12865/CTHDU-TTHT của Cục Thuế Hải Dương ngày 17/08/2023 )

Giá trang chủ được xác định bằng 0 (0) và áp dụng thuế suất theo quy định.

Quy định về lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế tại trang chủ được quy định tại Điều 7 khoản 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013. 

Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng mẫu ra nước ngoài và thực hiện quy định tại Điều 9 khoản 2 Thông báo số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 thì áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng. là 0%. 

Thuế đầu vào đối với thuế hàng hóa phải nộp, thuế lao động sản xuất, kinh doanh hàng hóa được khấu trừ toàn bộ. 

Đối với hồ sơ, điều kiện xuất hàng mẫu cho khách hàng, công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2018/ND-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

Đối với hồ sơ, điều kiện xuất hàng mẫu cho khách hàng, công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2018/ND-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

Bài Viết Liên Quan
03/10/2023
Bản tin thuế hàng tháng
03/10/2023
Bản tin thuế hàng tháng
03/10/2023
Hệ thống văn bản pháp luật
03/10/2023
Hệ thống văn bản pháp luật
03/10/2023
Hệ thống văn bản pháp luật
03/10/2023
Hệ thống văn bản pháp luật
03/10/2023
Hệ thống văn bản pháp luật
03/10/2023
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức