Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

BẢN TIN ATAX THÁNG 10.2022

Trong tháng này, Bản tin bao gồm những nội dung sau:

  • Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 126/2020/NĐ-CP
  • Một số công văn ban hành trong tháng 10/2022

          - Thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

         - Khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

         - Chính sách thuế đối với chi phí làm, gia hạn thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài

         - Lưu ý về hóa đơn chứng từ khi xuất khẩu hàng hóa

        - Chính sách thuế đối với khoản miễn tiền thuê nhà 

Quý vị vui lòng tải và đọc bản tin tại đây. 

Bài Viết Liên Quan
31/10/2022
Bản tin thuế hàng tháng
31/10/2022
Bản tin thuế hàng tháng
31/10/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
31/10/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
31/10/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
31/10/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
31/10/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
31/10/2022
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức