Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

BẢN TIN ATAX THÁNG 10/2023

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX xin được gửi đến Quý vị Bản tin tháng 10/2023.

Trong tháng này, Bản tin bao gồm những nội dung sau:

  • Hướng dẫn về giảm thuế GTGT
  • Hướng dẫn, giải đáp của tổng cục thuế về các trường hợp xuất hoá đơn
  • Quyết định số 25/2023/QĐ – TTg về giảm tiền thuê đất năm 2023
  • Một số công văn ban hành trong tháng 10/2023

          - Chính sách thuế TNDN đối với tái cơ cấu vốn giữa các thành viên tập đoàn và hoạt động chuyển giao hàng hoá giữa các thành viên trong tập đoàn

          - Công văn của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

          - Công văn của Tổng cục Thuế về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

          - Công văn của Tổng cục Thuế về việc xác định tỉ giá nộp thuế nhà thầu

          - Thời điểm xuất hóa đơn GTGT điện tử đối với hàng xuất khẩu

          - Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2024

          - Công văn về việc chuyển lỗ từ chi nhánh sang công ty mẹ

Quý vị vui lòng tải bản tin tại đây.

Bài Viết Liên Quan
26/10/2023
Bản tin thuế hàng tháng
26/10/2023
Bản tin thuế hàng tháng
26/10/2023
Hệ thống văn bản pháp luật
26/10/2023
Hệ thống văn bản pháp luật
26/10/2023
Hệ thống văn bản pháp luật
26/10/2023
Hệ thống văn bản pháp luật
26/10/2023
Hệ thống văn bản pháp luật
26/10/2023
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức