Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Công ty Kiểm toán ATAX Tập huấn Kỹ năng Đọc và Phân tích Báo cáo Tài chính cho các Hợp tác xã, Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Công ty Kiểm toán ATAX vừa tham gia tổ chức thành công một hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, thông qua việc Tập huấn Kỹ năng Đọc và Phân tích Báo cáo Tài chính. Sự kiện này không chỉ nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc hiểu rõ báo cáo tài chính đối với sự phát triển bền vững của các hợp tác xã và doanh nghiệp vừa nhỏ, mà còn đưa ra các công cụ và kiến thức cần thiết để thúc đẩy sự thành công trong môi trường kinh doanh phức tạp ngày nay.

ATAX đã phối hợp thực hiện chương trình Công tác của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam 2024, nhằm giúp cho học viên trang bị kiến thức tổng quan về Báo cáo tài chính và sử dụng Báo cáo tài chính, số liệu kế toán vào việc tổ chức quản lý hoạt động của Hợp tác xã; nắm bắt các quy định hiện hành về ưu đãi của Nhà nước dành cho Hợp tác xã; nắm bắt các quy định hiện hành về ưu đãi của Nhà nước dành cho HTX trong giai đoạn hiện nay nhằm giúp Ban quản trị hợp tác xã có quyết định phù hợp cho việc mở rộng và định hướng cho sự phát triển của Hợp tác xã; trang bị kiến thức về chế độ chứng từ, sổ sách, báo cáo dành cho HTX nói riêng và pháp luật nói chung; trang bị kiến thức kiểm soát nội bộ HTX nhằm giúp hạn chế gian lận phát sinh trong hoạt động HTX.

Tập huấn đã thu hút sự tham gia đông đủ của các hợp tác xã và doanh nghiệp vừa nhỏ trong tỉnh Quảng Nam

Tập huấn đã thu hút sự tham gia đông đủ của các hợp tác xã và doanh nghiệp vừa nhỏ trong tỉnh Quảng Nam. Các kiểm toán viên nhiều năm kinh nghiệm của ATAX đã chia sẻ những kiến thức sâu sắc về cách đọc và phân tích báo cáo tài chính. Điều này giúp các doanh nghiệp tham dự hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của mình và tăng khả năng đưa ra các quyết định chiến lược trong kinh doanh.

Các kiểm toán viên nhiều năm kinh nghiệm của ATAX đã chia sẻ những kiến thức sâu sắc về cách đọc và phân tích báo cáo tài chính

 

Cùng với việc giải thích các khái niệm căn bản nhưng quan trọng như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, ATAX cũng đã tập trung vào việc phân tích các chỉ số quan trọng và cách áp dụng chúng vào việc ra quyết định kinh doanh.

ATAX cũng đã tập trung vào việc phân tích các chỉ số quan trọng và cách áp dụng chúng vào việc ra quyết định kinh doanh

Tập huấn không chỉ là cơ hội để học hỏi từ những chuyên gia trong ngành kế toán, kiểm toán mà còn là dịp để xây dựng mạng lưới kết nối với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành hoặc ngành khác. Việc chia sẻ kinh nghiệm và ý kiến giữa các doanh nhân cũng là một phần quan trọng của sự kiện này.

Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức giữa các doanh nhân

Tin liên quan

BẢN TIN ATAX THÁNG 06/2024
01/07/2024
143 Lượt xem
BẢN TIN ATAX THÁNG 05/2024
27/05/2024
336 Lượt xem
Khai trương Văn phòng mới tại TP....
24/05/2024
1.437 Lượt xem
Tin tức Tin tức