Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Công văn 3042/CT-TTHT ngày 22/09/2020 của Cục thuế Bắc Ninh hướng dẫn chuyển đổi vốn vay và chi phí lãi vay thành vốn góp

Theo Công văn số 3042/CT-TTHT ngày 22/09/2020 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn về tính hợp pháp khi chuyển đổi vốn vay sang vốn góp và chi phí được trừ đối với khoản lãi vay với nhà đầu tư nước ngoài như sau:

  • Việc chuyển đổi vốn vay, lãi vay phát sinh thành vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài Công ty cần liên hệ trực tiếp với cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về ngoại hối để được hướng dẫn. (Pháp luật về thuế không quy định, hướng dẫn nội dung này).
  • Về số tiền chi phí lãi vay được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu thỏa mãn điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.
  • Công ty phải nộp thay thuế nhà thầu cho nhà đầu tư đối với số tiền lãi vay tính đến thời điểm chuyển đổi vốn vay thành vốn góp theo quy định tại khoản 3, Điều 7 và Điều 11 Thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tải công văn tại đây. 

Bài Viết Liên Quan
09/10/2020
Bản tin thuế hàng tháng
09/10/2020
Bản tin thuế hàng tháng
09/10/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
09/10/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
09/10/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
09/10/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
09/10/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
09/10/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức