Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Công văn số 5051/NHNN-QLNH ngày 10/7/2020 của Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng ngoại tệ khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho DNCX

Theo quy định hiện tại, đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất (DNCX) mua hàng từ nội địa, quy định hiện hành chỉ cho phép sử dụng ngoại tệ đối với nguyên liệu, vật tư, phụ kiện,… đầu vào phục vụ trực tiếp trong việc sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp hàng hóa xuất khẩu hoặc để xuất khẩu.

Vì vậy, việc DNCX ký hợp đồng với doanh nghiệp nội địa để mua đồng phục, dịch vụ xây dựng, sửa chữa,… không thuộc trường hợp được phép sử dụng ngoại hối trong lãnh thổ Việt Nam.

Tóm lại, doanh nghiệp nội địa khi cung cấp dịch vụ hoặc bán hàng hóa cho DNCX mà không phải là nguyên liệu, vật tư, phụ kiện,… đầu vào phục vụ trực tiếp trong việc sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp hàng hóa xuất khẩu hoặc để xuất khẩu thì KHÔNG sử dụng ngoại tệ.

 

Tải toàn bộ nội dung công văn TẠI ĐÂY. 

Bài Viết Liên Quan
20/08/2020
Bản tin thuế hàng tháng
20/08/2020
Bản tin thuế hàng tháng
20/08/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
20/08/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
20/08/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
20/08/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
20/08/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
20/08/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức