Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Khi nào thì cần phải lập hoá đơn điều chỉnh? Cách viết hóa đơn điều chỉnh thuế giá trị gia tăng

1. Các trường hợp cần viết hóa đơn điều chỉnh thuế giá trị gia tăng

Theo điều 20 của thông tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 quy định các trường hợp xoá bỏ, huỷ hoá đơn và viết hoá đơn điều chỉnh như sau:

Hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Trường hợp 1: Điều chỉnh trường hợp viết sai nội dung như: tên, địa chỉ, mã số thuế của khách hàng.

– Nội dung: Kế toán chỉ viết hoá đơn điều chỉnh lại thông tin đúng như viết thiếu thông tin đơn vị, ghi sai hoặc thiếu địa chỉ, mã số thuế khách hàng thì bên bán lập thêm hoá đơn  để điều chỉnh lại trên phần ghi tại dòng tên hàng hoá dịch vụ của hoá đơn với nội dung điều chỉnh thông tin đúng, còn phần đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền thì bỏ trống.

Hoá đơn này bên bán và bên mua vẫn kê khai trên tờ khai, tuy nhiên phần giá trị, tiền thuế bỏ trống.

Trường hợp 2: Điều chỉnh thông tin về số lượng, giá bán, thành tiền trên hoá đơn

Nội dung: Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất  thuế giá trị gia tăng, tiền thuế GTGT cho hoá đơn số …, ký hiệu … Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh,người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

Chú ý: Tuy trường hợp này điều chỉnh giảm giá trị nhưng không được ghi âm trên hoá đơn. Khi kê khai thuế bên bán và bên mua  ghi âm phần giá trị điều chỉnh này.

Bài Viết Liên Quan
08/01/2020
Bản tin thuế hàng tháng
08/01/2020
Bản tin thuế hàng tháng
08/01/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
08/01/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
08/01/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
08/01/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
08/01/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
08/01/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức