Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

MỘT SỐ ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

Ngày 17/09/2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC, quy định một số nội dung quan trọng về hóa đơn điện tử. Trong đó, một số vấn đề về thời hạn, nội dung, ký hiệu, xử lý hóa đơn điện tử,... được quy định và hướng dẫn chi tiết cụ thể tại Thông tư. Sau đây là một số thay đổi đáng chú ý:

1. Thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử

Hiệu lực thi hành của Thông tư 78 về việc áp dụng hóa đơn điện tử bắt buộc là ngày 01/07/2022, tuy nhiên để đẩy mạnh tiến trình “phủ sóng” hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã đưa ra chủ trương triển khai hóa đơn điện tử theo 2 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1 (11/2021 - 03/2022): Triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định.
  • Giai đoạn 2 (04/2022 - 07/2022): Triển khai hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố còn lại.

2. Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sẽ được ủy nhiệm cho bên thứ 3 để lập hóa đơn điện tử.

(Bên thứ 3 là bên có quan hệ liên kết với người bán, đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử và không thuộc các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử).

3. Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót

Sai sót lần đầu: Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Sai sót các lần tiếp theo: Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC (Hướng dẫn xử lý các lần tiếp theo sau khi xử lý lần đầu vẫn còn sai sót, hướng dẫn xử lý bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử trong trường hợp có sai sót, gửi thiếu dữ liệu hóa đơn hoặc cần điều chỉnh).

Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 4144/TCT-CS ngày 28/10/2021 để giới thiệu cụ thể các nội dung mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC, Quý vị vui lòng đọc toàn bộ nội dung công văn tại đây. 
 

Tin liên quan

BẢN TIN ATAX THÁNG 06/2024
01/07/2024
142 Lượt xem
BẢN TIN ATAX THÁNG 05/2024
27/05/2024
336 Lượt xem
Khai trương Văn phòng mới tại TP....
24/05/2024
1.437 Lượt xem
Tin tức Tin tức