Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ ngày 01/10/2021 là bao nhiêu?

1. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ ngày 01/10/2021 – 30/06/2022

 (1) Đối với người lao động Việt Nam

Đối với người lao động Việt Nam mức đóng vào quỹ BHXH bắt buộc sẽ do cả người sử dụng lao động và người lao động đóng. Người sử dụng lao động được giảm mức đóng vào quỹ TNLĐ-BNN từ 1% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc xuống còn 0%. Người lao động đóng 1%, người sử dụng lao động bằng 1% vào quỹ BHTN giảm còn 0%.

Cụ thể các mức đóng như bảng sau:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT-TT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0%

0%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

20%

10.5%

Tổng cộng 30.5%

Tỷ lệ trích % tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động Việt Nam từ 01/10/2021 – 30/6/2022

(2) Đối với người lao động nước ngoài

Đối với người lao động nước ngoài khi tham gia BHXH bắt buộc chỉ phải đóng 1,5% vào quỹ BHYT, người sử dụng lao động sẽ đóng 3% vào quỹ ốm đau thai sản.

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT-TT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

-

3%

0%

-

3%

-

-

-

-

1.5%

6%

1.5%

Tổng cộng 7.5%

Tỷ lệ trích % tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động nước ngoài từ 01/10/2021 – 30/06/2022

 

2. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ ngày 01/07/2022 – 30/09/2022

Từ ngày 01/07/2022 – 30/09/2022 mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT của người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài sẽ có sự thay đổi. Người sử dụng lao động sẽ phải đóng 0,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ TNLĐ-BNN cho cả hai đối tượng người lao động này. 

(1) Đối với người lao động Việt Nam

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0,5%

0%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

20,5%

10.5%

Tổng cộng 31%

Tỷ lệ trích % tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động Việt Nam từ 01/07/2022 – 30/09/2022

(2) Đối với người lao động nước ngoài

Đối với người lao động nước ngoài người sử dụng lao động không phải đóng vào quỹ HT-TT và quỹ BHTN. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT-TT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

-

3%

0,5%

-

3%

-

-

-

-

1.5%

6,5%

1.5%

Tổng cộng 8%

Tỷ lệ trích % tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động nước ngoài từ 01/07/2022 – 30/09/2022
 

Nguồn: BHXH Việt Nam

Tin liên quan

BẢN TIN ATAX THÁNG 06/2024
01/07/2024
143 Lượt xem
BẢN TIN ATAX THÁNG 05/2024
27/05/2024
337 Lượt xem
Khai trương Văn phòng mới tại TP....
24/05/2024
1.437 Lượt xem
Tin tức Tin tức